Κριτικὴ ἀντιπολιτεύσεως

Ἡ ἀντιπολίτευση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τόξου ἀπηύθυνε αὐστηρὴ προειδοποίηση πρὸς τὴν κυβέρνηση γιὰ τὸν τρόπο διαπραγματεύσεως μὲ τὴν Εὐρωζώνη καὶ ζήτησε τὴν ἐπίδειξη σοβαρότητος∙ ἡ παράταση τοῦ προγράμματος ἐζητήθη καὶ αὐτὸ δὲν ἀλλάζει, ἀλλὰ ἡ οἰκονομία βρίσκεται σὲ τραγικὴ κατάσταση, καθὼς ἡ ἐκροὴ κεφαλαίων συνεχίζεται μαζικά, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν Τετάρτη, ἐνῶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ἐνέκρινε μόνο τὰ μισὰ ἀπὸ ὅσα ζητήσαμε γιὰ τὶς τράπεζες καὶ ἡ ρευστότης ἔχει μηδεινισθεῖ. Οἱ ὑπουργοὶ ἀποδεικνύουν καθημερινὰ ὅτι δὲν ἔχουν οὔτε ἐπαφὴ μὲ τὴν πραγματικὴ οἰκονομία, διότι διαφορετικὰ θὰ γνώριζαν ὅτι τὸ κράτος ἔχει σταματήσει τὶς πληρωμές, ὅταν τὴν προηγούμενη διετία εἶχε ἐξοφλήσει πέντε δις εὐρὼ καθυστερούμενα χρέη του∙ οἱ διαψεύσεις γιὰ κίνδυνο γιὰ τὶς συντάξεις δὲν πείθουν κανέναν, ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο ὅλοι συμμαζεύουν τὰ χρήματά τους, ἐνῶ ὁ ἀντιπρόεδρος ζήτησε πλήρη ἐνημέρωση ἀπ’ τὸν Γιάννη Στουρνάρα καὶ ἔφυγε παρὰ πολὺ σκεπτικός.