Ἐντολὴ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ

Τὸ τηλεφώνημα τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν πρὸς τὸν Κουρεμένο ἀποκαλύπτει δύο πράγματα: τὸ ποιὸς πραγματικὰ εἶναι ὁ ἐπικυρίαρχος τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ρητὴ ἐντολὴ τῆς Οὐάσιγκτον γιὰ συμφωνία μὲ τὴν Εὐρωζώνη. Ὁ Τζὰκ Λιοῦ ἦταν σαφέστατος καὶ ἀπόλυτος, «βρέστε ἕναν ἐποικοδομητικὸ τρόπο γιὰ συμφωνία», τὸ ταχύτερον δυνατόν∙ ἀλλὰ καὶ ὠμός, ἡ ἐντολὴ εἶναι αὐτή∙ τὴν εἴδηση μάλιστα τὴν διοχέτευσε σὲ ἀμερικανικὸ πρακτορεῖο ὁ ἴδιος, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση ποιοῦσε τὴν νύσσαν. Οἱ Ἀμερικανοί, γνωρίζουν ἄριστα, ὅτι ἐὰν ξεσπάσει κρίση στὴν Εὐρώπη, ἐξ αἰτίας τῆς Ἑλλάδος, θὰ προσλάβει παγκόσμιες διαστάσεις, μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες∙ ἄλλες ἦταν οἱ προοπτικές, ὅταν προωθοῦσαν τὸν Ναπολεοντίσκο, μὲ ὄργανο τὴν ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώρια διαπλοκή.