Λιβύη, Συμβουλίο Ἀσφαλείας

Ἡ συζήτηση στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας, γιὰ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση στὴν Λιβύη μετὰ ἀπὸ αἴτημα τῆς Αἰγύπτου, καὶ ἄρση τῆς ἀπαγορεύσεως ἀποστολῆς ὅπλων ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, ἔληξε χωρὶς ἀπόφαση∙ οἱ μεγάλες δυνάμεις θέλησαν νὰ συνεννοηθοῦν γιὰ τὴν κατάσταση στὴ χώρα. Ἡ Λιβύη ἔχει χωρισθεῖ σὲ τέσσερες περιοχές, τὴν κυβερνητικὴ γύρω ἀπ’ τὴν Τρίπολη καὶ τρεῖς διαφορετικῶν ἰσλαμιστικῶν ὀργανώσεων, οἱ ὁποῖες καὶ ἀντιμάχονται μεταξύ τους, ἐνῶ καὶ ἡ κυβέρνηση δὲν ἀσκεῖ ἀπόλυτο ἔλεγχο στὴν πρωτεύουσα∙ ἡ ἀποστολὴ ὅπλων δὲν εἶναι ἁπλὴ ὑπόθεση, διότι εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ περάσουν αὐτὰ στὰ χέρια Τζιχαντιστῶν, ἐνῶ ἡ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση θέτει πολλὰ ζητήματα συμμετοχῆς ἐνόπλων καὶ ὀργανώσεως τῆς ἐκστρατείας. Οἱ μεγάλες δυνάμεις δὲν φαίνονται διατεθειμένες γιὰ χερσαῖες ἐπιχειρήσεις, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ δὲν ἔχουν πάντα ἀποτέλεσμα, διότι πρόκειται γιὰ ἀχανῆ χώρα, μὲ τὶς περισσότερες ὁμάδες διασκορπισμένες στὴν ἔρημο καὶ σὲ ἀπόμακρες ὀάσεις της.