Ἀνακριτὲς στὴν τράπεζα HSBC

Στὴν ἕδρα τῆς HSBC στὴν Γενεύη εἰσέβαλαν προχθὲς οἱ ἀνακριτὲς καὶ κατέσχεσαν τὰ ἀρχεῖα της, μετὰ τὶς ἀποκαλύψεις, ὅπως γράφηκε στὸν τύπο, γιὰ παράνομους λογαριασμούς∙ ἡ μεγάλη ἀγγλικὴ τράπεζα ζήτησε συγνώμην ἀπ’ τοὺς πελάτες της γιὰ τὴν συμπεριφορά της καὶ ἀπομάκρυνε τοὺς διευθυντὲς τῶν ἁρμοδίων τμημάτων. Ἡ περιβόητη λίστα Φαλσιανί, μέρος τῆς ὁποίας εἶναι ἡ γνωστή μας λίστα Λαγκάρντ, περιλαμβάνει καὶ πολλοὺς Ἕλληνες, ἐνῶ οἱ ἁρμόδιες ἀρχὲς ἔχουν ζητήσει ἀντίγραφό της γιὰ ἔλεγχο∙ ἡ ἐκροὴ κεφαλαίων εἶναι νόμιμη, ἀλλὰ τὸ ζητούμενο εἶναι τὸ ἐὰν ἀποκτήθηκαν μὲ νόμιμο τρόπο καὶ ἔχουν περιληφθεῖ στὶς φορολογικές τους δηλώσεις ὡς εἰσόδημα. Ὁ ἔλεγχός της θὰ ἀποκαλύψει πολλά, ὁπότε θὰ ἔχουμε θέματα γιὰ συζήτηση, μὲ ἀρκετοὺς ἐπωνύμους νὰ παρελαύνουν καὶ πάλι…