Ἔκρηξη φυγοκέντρων δυνάμεων

Ἡ ἔκρηξη τῶν φυγοκέντρων δυνάμεων στὸν ΣΥΡΙΖΑ ἄρχισε πρὶν ἀκόμη συμπληρώσει μῆνα στὴν κυβέρνηση∙ ὁ Μανώλης Γλέζος σύρει τὸν χορὸ καὶ ἀκολουθοῦν πολλοὶ βουλευτὲς καὶ περισσότερες συνιστῶσες, ἐνῶ καὶ ὑπουργοὶ δηλώνουν ὅτι θὰ παραιτηθοῦν ἐὰν ἐφαρμοσθοῦν οἱ συμφωνίες∙ τὸ πολιτικὸ πρόβλημα τῆς χώρας εἶναι τεράστιο πλέον, διότι δὲν ἀντέχει ἄλλη περίοδο πολιτικῆς ἀβεβαιότητος. Ἀλλὰ ἡ οὐσία εἶναι ἄλλη, ἔχει τὰ προσόντα ὁ Ναπολεοντίσκος τῆς διατηρήσεως τῆς συνοχῆς στὸ κόμμα του; Δύσκολη ἡ ἀπάντηση, διότι οἱ μέχρι τώρα κινήσεις του δείχνουν ὅτι δὲν τὰ ἔχει∙ ὁπότε τί γίνεται πλέον; Οὐδεὶς γνωρίζει, καὶ γι’ αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἐγρήγορση τῆς Νέας Δημοκρατίας, ὡς μόνης παρατάξεως ἐγγύηση γιὰ τὴν Ἑλλάδα.