Τὴν «Κωλοτοῦμπα», παρακαλῶ

Τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου στὴν Ἀκαδημία, μπροστὰ σὲ ἕνα περίπτερο, μὲ δεκάδες ἄτομα γύρω, λόγῳ καὶ τῶν στάσεων τῶν λεωφορείων∙ ἐμφανίζεται ἕνας βιαστικὸς καὶ ρωτάει φωναχτὰ στὸν περιπτερᾶ, «Τὴν Κωλοτοῦμπα, παρακαλῶ, τὴν ἔχεις;» Τὸ τί ἐπακολούθησε δὲν περιγράφεται∙ ἄλλος τὸ μακρύ του κι ἄλλος τὸ κοντό του, ἐνῶ ὅλοι ξέσπασαν στὰ γέλια∙ «πολὺ πετυχημένο», λέεις ἕνας∙ «ἔχει κι ἄλλες κωλοτοῦμπες!» συμπληρώνει ἄλλος, καὶ τὰ εἰρωνικὰ σχόλια συνεχίσθηκαν, μὲ νέο κόσμο νὰ ἔρχεται καὶ νὰ συμμετέχει∙ Τὸ χειρότερο στὸν πολιτικό, εἶναι ἡ σάτυρα, καὶ μάλιστα ἡ καυστική∙ ὅταν ἀρχίσει ἐναντίον του δὲν σώζεται μὲ τίποτε. Τὴν κυβέρνηση τὴν πῆραν στὸ ψιλό, μὲ πρῶτο τὸν Ναπολεοντίσκο στὰ σκωπτικὰ σχόλια.