Ρεμίνμπι, ἄγκυρα στὴν Ἀσία

Σὲ ἄγκυρα τῶν χωρῶν τῆς Ἀσίας μετατρέπεται τὸ ρεμίνμπι, μετὰ τὴν ἐλεύθερη διακύμανσή του καὶ τὴν ἀνάδειξή του σὲ βασικὸ ἀποθεματικὸ νόμισμά τους· τὰ μυθικὰ συναλλαγματικὰ διαθέσιμα τῆς Κίνας καὶ ἡ κατάκτηση τῆς πρώτης θέσεως παγκοσμίως τῶν χρηματιστηρίων Σαγκάης καὶ Χὀνγκ Κὸνγκ ἐπιτρέπουν τὴν ἀπόλυτη κυριαρχία τοῦ κινεζικοῦ νομίσματος στὶς συναλλαγὲς τοῦ παγκοσμίου οἰκονομικοῦ κέντρου πλέον, μὲ τὴν πλήρη σχεδὸν ἀντικατάσταση τοῦ δολλαρίου στὶς συναλλαγές τους. Οἱ κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας, μετὰ τὴν οὐκρανικὴ κρίση, ἔστρεψαν τὴν Μόσχα στὴν ἔκδοση τῶν ὁμολόγων της στὶς ἀσιατικὲς ἀγορές, ἀλλὰ καὶ ἄνοιξαν τὸν δρόμο γιὰ τὴν μίμησή της καὶ ἀπ’ τὶς ἄλλες ἀναδυόμενες χῶρες καὶ πολλὲς δυτικὲς ἐπιχειρήσεις, διότι καὶ τὰ ἐπιτόκια εἶναι χαμηλότερα καὶ ἡ προσφορὰ μεγαλύτερη, ἐνῶ δὲν συνοδεύονται καὶ ἀπ’ τὶς ἐξαρτήσεις τῶν ἀμερικανικῶν οἴκων ἀξιολογήσεως· ὡς πρακτικὴ θεωρεῖται πρῶτο βῆμα γιὰ ἀπεξάρτηση ἀπ’ τὸ ΔΝΤ.