Πομπώδης ἀποδοχὴ Μνημονίου

Ἡ ἔγκριση τῆς λίστας Βαρουφάκη ἀπ’ τὸ Γιουρογκροὺπ σημαίνει ὅτι εἰσέρχεται ἡ χώρα σὲ νέο Μνημόνιο, διότι οἱ ὅροι της εἶναι πολὺ χειρότεροι ἀπὸ ὅσους εἶχε ἀποδεχθεῖ ὁ Γκίκας Χαρδούβελης∙ οἱ ἀντιδράσεις στὴν κυβέρνηση κορυφώνονται, ἀκόμη καὶ στὸ Κυβερνητικὸ Συμβούλιο. Χαρακτηριστικὰ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, δήλωσε: «”Συναντηθήκαμε” τελικὰ μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ στὴν… ἔξοδο τοῦ Μνημονίου: Ἐμεῖς βγαίναμε, ἐνῶ ἐκεῖνοι ἔμπαιναν μὲ φόρα!» Ἡ ἐφαρμογή της εἶναι τὸ κύριο θέμα, διότι προβλέπει καὶ αὔξηση τοῦ ΦΠΑ, στὸν τουρισμὸ καὶ στὰ φάρμακα, ἀλλὰ καὶ μειώσεις συντάξεων∙ ἡ κυβέρνηση ὑπέστη ἧττα κατὰ κράτος καὶ ἡ χώρα πρωτοφανῆ ταπείνωση καὶ ἀπώλεια τῆς ἀξιοπιστίας της στὸ ἐξωτερικό. Οἱ αἰτίες εἶναι δύο, ὁ ἐκβιασμὸς τῶν ἐκλογῶν, μὲ τὶς ἀσύστολες παροχές, καὶ ἡ ἀλαζονία καὶ μέθη τῶν τριῶν ἑβδομάδων στὴν ἐξουσία, μὲ τὴν προκλητικὴ συμπεριφορὰ κατὰ τῶν ἑταίρων μας ἀπὸ ἀμφοτέρους, τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ τὸν Κουρεμένο.