Οὐκρανία, σεβασμὸς εἰρήνης

Ὁ σεβασμὸς τῆς ἐκεχειρίας στὴν Ἀνατολικὴ Οὐκρανία διαπιστώθηκε στὴν χθεσινὴ συνάντηση τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν, Γερμανίας, Ρωσίας καὶ Γαλλίας στὸ Πσαρίσι∙ ἡ ἐκεχειρία τηρεῖται σὲ γενικὲς γραμμὲς καὶ ἡ ἀνταλλαγὴ τῶν αἰχμαλώτων ὁλοκληρώθηκε, ἀλλὰ ὄχι καὶ ἡ ἀπόσυρση τῶν βαρέων ὅπλων ἀπ’ τὴν διαχωριστικὴ γραμμή, οὔτε καὶ ἡ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος τῆς χώρας, γιὰ τὴν παραχώρηση εὐρείας αὐτονομίας στὸ Ντόνετσκ καὶ στὸ Λουγκάνσκ. Ὁ Πέτρος Περοσένκο προβάλλει ὡς δικαιολογία γιὰ τὴν καθυστέρηση τὸν βομβαρδισμὸ ἐκ μέρους τῶν Ρωσοφώνων χωριῶν τῆς Μαριούπολης, ἂν καὶ διαψεύδουν οἱ Αὐτονομιστές∙ τὸ πρόβλημα ἀνακύπτει, διότι ὁ Οὐκρανὸς πρόεδρος συναντᾶ δυσκολίες στὴν ἔγκρισή τους ἀπ’ τὴν Βουλή, λόγῳ ἀντιδράσεων τῆς ἀκροδεξιᾶς, ἡ ὁποία ἐλέγχει τὶς διαδηλώσεις, ἀλλὰ καὶ ἀπειλεῖ ὅσους βουλευτὲς συμμορφωθοῦν μὲ τὸν πρόεδρο. Τὸ κενὸ τῆς ἐξουσίας εἶναι ἐμφανέστατο στὴν χώρα, ἐνῶ ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν ἀπέκλεισε τὴν πιθανότητα πολέμου γιὰ τὴν Οὐκρανία.