Ἰταλία, Ἑλβετία, ἀπόρρητο

Τὴν κατάργηση τοῦ ἀπορρήτου στὶς τραπεζικὲς καταθέσεις συμφώνησαν ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Ἑλβετία, μὲ σκοπὸ τὴν καταπολέμηση τῆς φοροδιαφυγῆς∙ οἱ Ἰταλοὶ ἔχουν καταθέσεις ὕψους ἑβδομῆντα περίπου δις εὐρὼ σὲ ἑλβετικὲς τράπεζες καὶ ἡ Ρώμη ζητάει τὸν κατάλογό τους γιὰ νὰ ἐλέγξει ἂν ἔχουν δηλωθεῖ νόμιμα τὰ χρήματα αὐτά. Ἡ συμφωνία θεωρεῖται μεγάλη ἐπιτυχία, διότι ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ παρόμοιες καὶ μὲ ἄλλες χῶρες, ὅπως καὶ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν κοινοποίηση τῆς λίστας Φαλσιανὶ ἀπ΄ τράπεζα HSBC∙ ἄλλωστε ἡ ἑλβετικὴ δικαιοσύνη ἔχει κατασχέσει τὰ ἀρχεῖα τῆς τράπεζας στὴν Γενεύη καὶ ἀναμένονται τὰ πορίσματά της. Πολλοὶ πιστεύουν ὅτι ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ ἔλεγχο τῆς φοροδιαφυγῆς, ἔστω καὶ μερικό, καὶ τὴν ἀπόδοση πολλῶν ἐσόδων στὰ δημόσια ταμεῖα.