Κυβέρνηση, ὑπὸ αὐστηρότατη ἐπιτήρηση

Ἡ ἐπιτήρηση τῶν Εὐρωπαίων στὴν κυβέρνηση εἶναι αὐστηρότατη, ὅσο δὲν προβλεπόταν σὲ καμμία ἄλλη χώρα, οὔτε καὶ μὲ τὴν προληπτικὴ πιστωτικὴ γραμμὴ στὴν κυβέρνηση Σαμαρᾶ∙ ὁ λόγος εἶναι σαφής, διαπίστωσαν ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ὁ Κουρεμένος εἶχαν παντελῆ ἄγνοια τῶν οἰκονομικῶν μας στοιχείων καὶ ὑποχρεώθηκαν οἱ ἴδιοι νὰ τοὺς ἐνημερώνουν γιὰ ὅλα∙ ἔτσι ἔβαλαν στὴν συμφωνία τοὺς δεσμευτικοὺς ὅρους γιὰ τὴν κατοχύρωσή τους, ὡς πρὸς γιὰ ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας μας. Γιὰ τὴν Ἑλλάδα οἱ δεσμεύσεις αὐτὲς ἀποτελοῦν τὴν ἐγγύηση ὅτι θὰ προχωρήσει κανονικὰ τὸ πρόγραμμα, χωρὶς ἀριστερὲς παρεκτροπές∙ τὸ πρόβλημα μεταφέρεται στὸν Ναπολεοντίσκο, στὸ πῶς θὰ ἐλέγξει τὶς ἀντιδράσεις στὸ κόμμα του καὶ στοὺς ψηφοφόρους του ἀκόμα περισσότερο. Πολλὰ θὰ κριθοῦν τὶς ἑπόμενες ἑβδομάδες ἢ μῆνες…