ΝΔ, ἐκτόνωση ἀμφισβητήσεως

Ἡ ἐκτόνωση τῆς ἀμφισβητήσεως τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἦρθε πολὺ γρήγορα στὴν Νέα Δημοκρατία, λόγῳ τῆς ἀναφυείσης καὶ πάλι πολιτικῆς ἀβεβαιότητος∙ ὁ ἀπόλυτος συμβιβασμὸς τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ τὴν τρόϊκα, ἢ θεσμοὺς ὅπως τὴν ἔχουν βαφτίσει, καὶ ἡ πορεία πρὸς τρίτο Μνημόνιο, μὲ πλήρη βεβαιότητα πλέον, ἀπαιτεῖ τὴν ὑψίστη συσπείρωση τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, διότι παραμένει ὁ μοναδικὸς πόλος σταθερότητος καὶ προοπτικῆς γιὰ τὴν χώρα∙ ἐὰν συνεκτιμηθοῦν καὶ τὰ ἐθνικὰ θέματα, μὲ τὶς προκλήσεις τῆς Τουρκίας, τότε ἡ ἐγρήγορση πρέπει νὰ εἶναι πολλαπλάσια. Ὅλα αὐτὰ καὶ τὰ αἴτια τῆς ἧττας θὰ συζητηθοῦν τὴν ἐρχόμενη Πέμπτη στὴν Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα καὶ τὴν Κυριακὴ στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ κόμματος∙ εἶχαν βιασθεῖ πολὺ κάποιοι μᾶλλον ἑτερόφωτοι…