ΣΥΡΙΖΑ, συσκέψεις, ἐπαφὲς

Σὲ μυστικὲς ἐπαφὲς καὶ συσκέψεις ἐπιδίδονται οἱ ὑπουργοὶ καὶ τὰ κορυφαῖα στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μετὰ τὴν ἀποδοχὴ τῶν μνημονιακῶν ἀπαιτήσεων καὶ μάλιστα σὲ πολὺ χειρότερη μορφὴ ἀπὸ ἐκείνη τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς τοὺς τὸ εἶπε ξεκάθαρα, «”Συναντηθήκαμε” τελικὰ μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ στὴν… ἔξοδο τοῦ Μνημονίου: Ἐμεῖς βγαίναμε, ἐνῶ ἐκεῖνοι ἔμπαιναν μὲ φόρα!» Ἡ ἔκρηξη στὶς τοπικὲς ὀργανώσεις εἶναι τρισχειρότερη, διότι αὐτοὶ ζοῦν καὶ τὴν κατακραυγὴ τοῦ κόσμου γιὰ τὴν ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν παντελῆ ἔλλειψη ρευστότητος∙ στοὺς διαδρόμους καὶ στὸ καφενεῖο τῆς Βουλῆς ὁ Κουρεμένος δέχεται τὰ ὁμαδικὰ πυρὰ ὑπουργῶν καὶ βουλευτῶν, γιὰ τὰ προαπαιτούμενα ποὺ ὑπεγραψε, ἐνῶ ἀρκετοὶ φθάνουν ἀκόμη καὶ στὸν πρωθυπουργό…