Δεδομένο τρίτο Μνημόνιο

Στὶς Βρυξέλλες θεωροῦν δεδομένο τὸ τρίτο Μνημόνιο, ἐπειδὴ γνωρίζουν τὰ δημοσιονομικά μας καὶ τὴν νέα ὕφεση∙ ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ὁ Κουρεμένος ἔδειξαν ὅτι δὲν ἔχουν μελετήσει καθόλου τὰ οἰκονομικά μας στοιχεῖα καὶ γι’ αὐτὸ δέχθηκαν ὅλα τὰ προαπαιτούμενα καὶ χωρὶς οὐσιαστικὴ διαπραγμάτευση. Τὰ πράγματα εἶναι ἁπλά: ἡ Ἑλλὰς ἔχει ὑποχρεώσεις σὲ ξένα ὁμόλογα εἴκοσι τουλάχιστον δις εὐρὼ φέτος, ἐνῶ τὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα, μὲ τὶς σημερινὲς ἐκτιμήσεις ὑπερβαίνει τὰ ἕνδεκα δις∙ δηλαδὴ ὑπερβαίνουν τὰ τριάντα οἱ ἀνάγκες μας, ἀλλὰ ὑπολογίζουν ὅτι γύρω στὰ δέκα περίπου θὰ καλυφθοῦν ἀπὸ ἐσωτερικὲς πηγές, μὲ αὔξηση τῆς φορολογίας ἢ περικοπὲς δαπανῶν καὶ συντάξεων. Ἀπομένουν εἴκοσι, τὰ ὁποῖα ἡ προηγούμενη κυβέρνηση προγραμμάτιζε νὰ τὰ δανεισθεῖ ἀπ’ τὶς ἀγορές, ἂν καὶ θὰ ἦταν λιγώτερα, διότι θὰ συνεχιζόταν ἡ ἀνάπτυξη, μὲ περισσότερα φορολογικὰ ἔσοδα∙ ἐπειδὴ εἶναι ἀδύνατη πλέον ἡ ἔξοδος στὶς ἀγορὲς ἀκολουθεῖ τρίτο Μνημόνιο…