Βουλή, αὐθαιρεσία προέδρου

Ἡ πρόεδος τῆς Βουλῆς ἀποκάλυψε προχθὲς τὸ πραγματικό της πρόσωπο, μὲ τὶς αὐθαίρετες ἑρμηνεῖες της γιὰ τὶς διατάξεις τοῦ Συντάγματος καὶ τοῦ Κανονισμοῦ τῆς Βουλῆς, ὡς πρὸς τὴν διάκριση τῶν ἐξουσιῶν∙ ὁ σεβασμὸς τῆς λειτουργίας τῶν τριῶν ἐξουσιῶν, νομοθετικῆς, ἐκτελεστικῆς καὶ δικαστικῆς, ἀποτελοῦν τὸν θεμελιώδη λίθο τῆς δημοκρατίας καὶ οὐδεὶς ἐπιτρέπεται νὰ τὴν παραβιάζει καὶ μάλιστα ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς πρώτης. Οἱ βουλευτὲς ὅλων τῶν πτερύγων τοῦ σώματος ἀντέδρασαν ὁμόφωνα καὶ καταδίκασαν τὶς ἑρμηνεῖες της, ἀλλὰ αὐτὴ ἐπέμεινε, χωρὶς κανέναν λόγο, ἀκόμη καὶ ὅταν τὴν ἀποδοκίμασε καὶ ὁ ὑπουργὸς καὶ ὁ Κοινοβουλευτικὸς Ἐκπρόσωπος τοῦ κόμματός της∙ φαίνεται ὅτι συνεχίζει καὶ ἀπὸ τὴν ἕδρα τοῦ προέδρου τὴν τακτική της στὴν προηγούμενη Βουλή. Θὰ πληρώσει ἄσχημα ὁ πρωθυπουργὸς ἐπιλογή του.