Ἀγγλία, πολιτικὴ ἀβεβαιότης

Ἡ πολιτικὴ ἀβεβαιότης εἶναι διάχυτη πλέον στὴν Βρεταννία, καθὼς οἱ σοβαρὲς δημοσκοπήσεις δείχνουν ἀδιέξοδο στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς τῆς 7ης Μαΐου∙ τὰ δύο παραδοσιακὰ κόμματα, Συντηρητικοὶ καὶ Ἐργατικοί, παίρνουν ἀπὸ 32-34% τὸ καθένα, μὲ τὸ ἀντιευρωπαϊκὸ UKIP στὸ 15% καὶ τοὺς Φιλελεύθερους, 8%, μὲ μία λιγώτερο τοὺς Πράσινους. Ἐὰν ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ προβλέψεις αὐτές, τότε κανένα κομμα δὲν διαθέτει τὴν ἀπόλυτη πλειοψηφία, ἐνῶ οἱ Φιλελεύθεροι καὶ οἱ Πράσινοι δὲν θὰ ἔχουν ἐπαρκῆ κοινοβουλευτικὴ δύναμη γιὰ νὰ συμμαχήσουν μὲ τὸ πρῶτο κόμμα, ὅπως γίνεται τώρα μὲ τὴν κυβέρνηση Συντηρητικῶν-Φιλελευθέρων∙ ἀπὸ τὴν στιγμὴ δὲ ποὺ ἀποκλείεται ἡ συνεργασία μὲ τὸ UKIP, τότε δὲν ἀπομένει ὡς λύση, παρὰ ἡ συμμαχία τῶν δύο μεγάλων. Αὐτὸ ὅμως δὲν τὸ θέλει κανένας ἀπ’ τοὺς δύο.