Φευγάτη πλέον ἡ κυβέρνηση

Παλιὸς πολιτικὸς σχολίαζε γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, «φευγάτοι εἶναι στὴν κυβέρνηση»∙ ἔκανε τὸ πρωτοφανὲς ὁ Ναπολεοντίσκος, μετὰ ἀπὸ 12 ὧρες συνεδρίαση τῆς Κοινοβουλευτικῆς του Ὁμάδος καὶ ἀφοῦ μίλησαν 145 βουλευτές –δηλαδὴ μόνο τέσσερες δὲν μίλησαν-, ἔθεσε τὴν σύμφωνία σὲ ψηφοφορία. Τὸ ἀποτέλεσμα, τριάντα περίπου λευκὰ καὶ κατά∙ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἔχασε τὴν πλειοψηφία στὴν Βουλή, ὁπότε εἶναι κυβέρνηση μειοψηφίας. Μάλιστα στὰ κατὰ περιλαμβάνεται καὶ ἡ πρόεδρός της καὶ ὁ ἀντιπρόεδρός της, ἐνῶ στὰ λευκὰ ὁ Παναγιώτης Λαφαζάνης∙ δὲν μπορεῖ νὰ κυβερνήσει πλέον, διότι δὲν διαθέτει τὴν δεδηλωμένη τῆς Βουλῆς οὐσίᾳ, ἔστω κι ἂν ἔχει ἐπιβάλει λογοκρισία καὶ ἡ διαπλοκὴ ὑπακούει πειθήνια. Ὁδηγούμαστε σὲ ἀκραῖες καταστάσεις μὲ βεβαιότητα.