Σκέψεις γιὰ νέες ἐκλογὲς

Σὲ κατάσταση πανικοῦ βρίσκονται στὸ Μέγαρο Μαξίμου, ὅπου ὑποβάλλονται καὶ προτάσεις, γιὰ προσφυγὴ σὲ νέες ἐκλογές∙ ἕναν μῆνα μετὰ τὴν ὀρκωμοσία τῆς κυβερνήσεως καὶ βλέπουν νὰ χάνεται ὁ ἔλεγχος καὶ τὰ πάντα νὰ διαλύονται γύρω τους∙ ἡ πρώτη νομοθετική τους πράξη τίθεται ἐν ἀμφιβόλῳ, φοβοῦνται νὰ τὴν φέρουν πρὸς ψήφιση στὴ Βουλὴ μὲ τὴν διαδικασία τοῦ κατεπείγοντος, διότι προβλέπουν διαρροὴ βουλευτῶν τους. Ἀλλὰ ὣς σήμερα πρέπει νὰ τὴν ἐπικυρώσουν, διαφορετικὰ δὲν ἐγκρίνει ἡ Μπούντεστανγκ τὴν συμφωνία∙ τότε ἀπομένει ἡ ἔκδοση πράξεως νομοθετικοῦ περιεχομένου, ποὺ τὸν φέρνει σὲ δυσκολώτερη θέση. Ὅ,τι κατέκριναν στὴν προηγούμενη κυβέρνηση τὸ ἀντιγράφουν χειρότερα τώρα καὶ μάλιστα μὲ τὴν πρώτη τους νομοθετικὴ πρωτοβουλία.