Ἐξαγριωμένοι οἱ Εὐρωπαῖοι

Οἱ Εὐρωπαίοι εἶναι ἐξαγριωμένοι ἀπέναντι στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, μὲ τὶς ὑπαναχωρήσεις της καὶ τὴν παντελῆ ἄγνοια τῶν θεμάτων της∙ ὥς τὴν τελευταία στιγμὴ καὶ δὲν εἶχαν ἀποφασίσει, τὸ πῶς θὰ ἐπικυρώσουν τὴν συμφωνία γιὰ παράταση τοῦ προγράμματος. Γνωρίζουν ὅτι μέχρι αὔριο πρέπει αὐτὴ νὰ περάσει καὶ ἀπὸ ἄλλα ἕξι εὑρωπαϊκὰ Κοινοβούλια, μεταξὺ τῶν ὁποίων τὴν Μπούντεστανγκ, καὶ τὰ ἀφήνουν τὴν τελευταία κυριολεκτικὰ στιγμή, βάζοντας σὲ σοβαρώτατα προβλήματα στοὺς πρωθυπουργούς τους. Ἀπόδειξη ἀνανδρίας καὶ δειλίας εἶναι αὐτά∙ περιόδευσε τὴν Εὐρώπη ὁ Ναπολεοντίσκος ὑπερπλήρης ματαιοδοξίας καὶ ὑπεροψίας, ὅτι φέρει τὴν ἐπανάσταση στοὺς λαούς της, καὶ τώρα δὲν μπορεῖ νὰ συμμαζέψει τὴν Κοινοβουλευτική του Ὁμάδα∙ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ σκέπτονται οἱ Εὐρωπαῖοι, διότι γνωρίζουν ὅτι, τὸ ἕνα τρίτο ψήφισε τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ βλέπουν τὴν ἀγανάκτηση ὅλων ἐναντίον του. Ἡ χώρα βρίσκεται στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ∙ σωτηρία εἶναι ἡ παράταση τῆς συμφωνίας.