Ἀναστασιάδης καὶ Ποῦτιν

Σὲ ἐγκάρδια ἀτμόσφαιρα διεξήχθησαν οἱ συνομιλίες τοῦ Νίκου Ἀναστασιάδη μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν στὸ Κρεμλίνο καὶ μὲ πλήρη συμφωνία σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ θέματα∙ ὁ Ρῶσος πρόεδρος ἀναγνώρισε ὅτι ἡ Κύπρος εἶχε διατυπώσει σοβαρὲς ἐπιφυλάξεις, ὅπως καὶ ἡ Ἑλλάδα, γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς χώρας του, ἀλλὰ καὶ ἐπανέλαβε τὴν ἀνυποχώρητη ὑποστήριξή του στὰ ἐθνικὰ θέματα τῆς μεγαλονήσου, καὶ ὁ Κύπριος παραχώρησε τὸ δικαίωμα ἐλλιμμενισμοῦ ρωσικῶν πολεμικῶν πλοίων στὴν Λεμεσό. Ἡ ἐπίσκεψη θεωρεῖται ὡς ἄνοιγμα τῆς Μόσχας πρὸς τὴν Εὐρώπη, καθὼς ἔχει προηγηθεῖ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν στὴν Οὐγγαρία καὶ ἀκολουθεῖ ἡ μετάβαση στὴν Μόσχα τοῦ Ματτέο Ρέντσι τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα∙ ὁ ἀποκλεισμὸς τῆς Ρωσίας, λόγῳ Οὐκρανικοῦ, σπάει πλέον σταδιακὰ ἀπὸ πολλὲς εὐρωπαϊκῶς χῶρες.