Ὀξύτατη ἀντίδραση Ἰσπανία καὶ Πορτογαλίας

Οἱ κατηγορίες τοῦ πρωθυπουργοῦ κατὰ τῆς Ἱσπανίας καὶ Πορτογαλίας, ὅτι σχημάτισαν μέτωπο τῆς δεξιᾶς ἐναντίον τῆς χώρας μας στὸ Γιούρογκρουπ, προκάλεσε τὴν ὀξύτατη ἀντίδραση ἀμφοτέρων τῶν χωρῶν∙ οἱ δύο πρωθυπουργοὶ ἀπέστειλαν ἐπιστολὲς διαμαρτυρίας στοὺς Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ καὶ Ντόναλντ Ντούσκ, ζητώντας τὴν ἄμεση παρέμβασή τους γιὰ τὴν ἀποτροπὴ δημιουργίας ἐνδοκοινοτικοῦ προβλήματος. Γιὰ πρώτη φορὰ δημιουργεῖται τέτοιο ζήτημα στὴν Εὐρωζώνη, τὴν στιγμὴ μάλιστα ποὺ ἡ Ἀθήνα ἔχει ἀπόλυτη ἀνάγκη τῆς συμπαραστάσεως τῶν ἑταίρων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ οἰκονομικοῦ μας προβλήματος∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει πλήρη ἄγνοια τῆς διπλωματικῆς πρακτικῆς, μᾶλλον λόγῳ ὑπεροψίας καὶ ἀμετροεπείας. Πιστεύει ὅτι θὰ ξεσηκώσει τοὺς Εὐρωπαίους, ἀλλὰ πιθανώτερη φαίνεται ἡ ἐξέγερση τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡ ἔκρηξη στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἐντελῶς χαμένος εἶναι.