Ναπολεοντίσκος σὲ ἀπόγνωση

Σὲ μεγάλη ἀπόγνωση καὶ φόβο βρίσκεται ὁ πρωθυπουργός, καταγγέλει ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, διότι τοῦ καταλογίζει πράγματα ποὺ ὁ ἴδιος ὑπέγραψε μὲ τὴν παράταση τῆς συμφωνίας∙ στὴν δήλωσή του, σὲ ἀπάντηση τῆς ὁμιλίας τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ κόμματός του, ὁ τέως πρωθυπουργὸς τονίζει ὅτι, καλῶς ὑπέγραψε τὴν παράταση, ὅπου ἀναγνωρίζεται ἡ μεγάλη πρόοδος τῆς Ἑλλάδος τὰ τελευταῖα χρόνια, ὅπως ἔγινε καὶ στὴν ἀνακοίνωση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος, διότι διαφορετικὰ θὰ ἔβλαπτε τὰ συμφέροντα τῆς χώρας. Ἡ δίμηνη παράταση στὴν κυβέρνησή μας δόθηκε, διότι βγαίναμε ἀπ’ τὸ μνημόνιο, ἐνῶ ὁ ἴδιος πῆρε τετράμηνη, διότι μπαίνει σὲ τρίτο μνημόνιο∙ «ἀσφαλῶς θὰ λογοδοτήσει καὶ ὁ ἴδιος». «Ντροπή του», καταλήγει