Βάνδαλοι γλυπτῶν Μοσούλης

Ἡ καταστροφὴ τῶν γλυπτῶν τοῦ Μουσείου τῆς Μοσούλης ἀπὸ κουκουλοφόρους Τζιχαντιστὲς εἶναι ἡ καλύτερη ἀπόδειξη τῆς βαρβαρότητος τῆς ἐποχῆς μας∙ ἐπρόκειτο γιὰ κάποια ἀπ’ τὰ ἀσυριακὰ ἀγάλματα ποὺ θεωροῦνται ἀπ’ τὰ παλαιότερα στὸν κόσμο. Οἱ Ἰσλαμιστὲς ἐπανέλαβαν τὸ ἔργο τῶν Ταλιμπὰν στὸ Ἀφγανιστάν, μὲ τὴν καταστροφὴ τῶν τεραστίων ἀγαλμάτων τοῦ Βούδα σὲ μεγάλους βράχους∙ ἡ καταστροφὴ γίνεται μὲ τὴν δικαιολογία, ὅτι τὸ Κοράνιο ἀπαγορεύει τὴν εἰκονογράφηση προσώπου, ἀλλὰ ἀγνοοῦν ἢ κάνουν πὼς ἀγνοοῦν ὅτι σώζονται πολλὰ ἀγάλματα καὶ ζωγραφιὲς ἀπ’ τὶς περιόδους ἀκμῆς τοῦ μουσουλμανικοῦ πολιτισμοῦ. Τὸ χάος μεταξὺ τῶν Ἰσλαμιστῶν καὶ τοῦ ὑπολοίπου κόσμου διευρύνεται, ἐνῶ ἀποκαλύπτονται τὰ στοιχεῖα τῶν ἐκτελεστῶν τοῦ χαλιφάτου∙ ὅλοι τους σχεδὸν εἶναι ἄτομα γεννηθέντα στὴ Δύση καὶ μὲ πλήρη τὴν ἐνσωμάτωσή τους στὴν κοινωνία της. Αὐτοὶ μετατρέπονται στοὺς χειρότερους Γενιστάρους τῆς ἐποχῆς μας∙ ἀπέναντί τους τὰ κατασταλτικὰ μέτρα δὲν ἀποδίδουν μᾶλλον.