Ὑποχώρηση τῆς Τουρκίας στὶς προκλήσεις

Ἡ Τουρκία ὑποχώρησε τελικὰ καὶ ἀνακάλεσε τὴν ΝΟΤΑΜ, μὲ τὴν δέσμευση τοῦ μισοῦ Αἰγαίου, μετὰ ἀπὸ ἰσχυρὲς πιέσεις τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῶν Εὐρωπαίων∙ οὐδεὶς ἐπιθυμεῖ νέα ἑστία ἐντάσεως στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ μάλιστα μεταξὺ δύο συμμάχων. Ἡ κυβέρνηση προέβη σὲ αὐστηρὰ διαβήματα πρὸς τὴν Ἄγκυρα, μὲ κοινοποίηση στὴν ἀτλαντικὴ συμμαχία καὶ στὴν Εὐρώπη∙ στὸ ἐσωτερικὸ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐνημερώθηκε ἀπ’ τὸν ἀρχηγὸ ΓΕΕΘΑ γιὰ τὸ θέμα καὶ ζήτησε τὴν σύγκληση τοῦ Συμβουλίου ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, γιὰ τὴν ἔκφραση τῆς ἑνιαίας στάσεως τῶν πολιτικῶν δυνάμεων στὰ ἐθνικὰ θέματα. Ὁπωσδήποτε ἡ ὑποχώρηση θεωρεῖται παροδική, διότι δὲν ἀλλάζουν πολιτικὴ οἱ Τοῦρκοι∙ βλέπουν τὴν ἀδύναμη ἑλληνικὴ κυβέρνηση ὡς εὐκαιρία γιὰ τὴν ἀπόσπαση «δικαιωμάτων». Ἡ ἐπαγρύπνηση ἀπαραίτητη, ἀπ’ τὴν Νέα Δημοκρατία περισσότερο.