Εὐρωζώνη, βέβαιη ἀνάκαμψη

Ἡ ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας καταγράφεται πλέον στὰ στατιστικὰ στοιχεῖα, μὲ ἀτμομηχανὴ πάλι τὴν Γερμανία, τῆς ὁποίας ἡ ἀνάπτυξη προβλέπεται γιὰ 1,6% τὸ τρέχον ἔτος∙ ἀκολουθοῦν ὅλες σχεδὸν οἱ χῶρες καὶ καμμία δὲν ἀναμένεται σὲ ὕφεση, μὲ τὴν ἐξαίρεση μᾶλλον τῆς Ἑλλάδος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Οἱ προοπτικὲς ἕως τὸν Δεκέμβριο ἦταν γιὰ ἀνάπτυξη 2,6% φέτος καὶ 3,5% τοῦ χρόνου, καθὼς βάδιζε μὲ ρυθμὸ 2% περίπου τὸ τελευταῖο τρίμηνο πέρυσι∙ μὲ τὴν πολιτικὴ ἀστάθεια ὅμως αὐτὸ μειώθηκε στὰ 1,3%, ὁπότε τὸ τρέχον τρίμηνο πέφτει περισσότερο καὶ τὸ ἑπόμενο, Κύριος οἶδεν… Ἡ παντελὴς ἀπουσία οἰκονομικῆς πολιτικῆς καὶ ἡ ἐνασχόληση τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τοῦ Κουρεμένου περὶ ἄλλα πολλὰ φέρουν κακοὺς οἰωνοὺς γιὰ τὴν οἰκονομία μας∙ ὁπωσδήποτε ὁ τουρισμὸς ἀναμένεται συγκρατῆσαι τὴν κατάσταση, ἀλλὰ οἱ ὑπόλοποι κλάδοι, πλὴν τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, συρρικνώνονται βαθμιαία. Γινόμαστε καὶ πάλι τὸ προβληματικὸ παιδὶ στὴν ἀναπτυσσόμενη Εὐρωζώνη.