Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, χάρις στὴν δημοσίευση τῶν στοιχείων ὅτι βελτιώνεται αἰσθητὰ τὸ ἐπιχειρηματικὸ κλίμα στὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ μὲ ὑψηλὴ ἄνοδο στὴν Σαγκάη καὶ στὴν Βομβάη∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στά, 1,1195 δολλάρια, καὶ 133,8700 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1216,75, καὶ τὸ πετρέλαιο, 61.42. Ἡ μεγαλύτερη βελτίωση τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κλίματος σημειώθηκε στὴν Ἰρλανία, 57,5, μὲ 51 στὴν Γερμανία καὶ 47,5 στὴν Γαλλία∙ ἡ μικρὴ Ἰρλανδία, ἐκτὸς μνημονίου πλέον, κάνει θαύματα καὶ σύρει ὁλόκληρη τὴν Εὐρωζώνη σὲ ἀνάκαμψη, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν καθοδική της πορεία. Ἡ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορὰ τῆς Κίνας καλλειργεῖ αἴσθημα αἰσιοδοξίας τοὺς ἐπενδυτές, μὲ ἄμεση ἀντανάκλαση στὴν κεφαλαιαγορά∙ οἱ δύο μεγάλες χῶρες, Κίνα καὶ Ἰνδίες, σύρουν στὴν ἀνάκαμψη ὁλόκληρης τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας, ἀλλὰ καὶ χρησιμοποιοῦν τὸ ρεμίνμπι ὡς κύριο μέσο ἀνταλλαγῆς καὶ πρῶτο ἀποθεματικὸ νόμισμα οἱ περισσότερες χῶρες.