Οὐκρανία, Κέρρυ, Λαβρὼφ

Ἡ συνάντηση τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν Ἀμερικῆς καὶ Ρωσίας, γιὰ τὴν Οὐκρανία, δὲν εἶχε ἄμεσα ἀποτελέσματα, ἐκτὸς ἀπ’ τὴν διαπίστωση, ὅτι τηρεῖται ἡ ἐκεχειρία∙ οἱ Τζὼν Κέρρυ καὶ Σεργκέι Λαβρὼφ συζήτησαν καὶ γιὰ τὴν δολοφονία τοῦ Μπόρις Νέμτσωφ στὴν Μόσχα, ἀλλὰ μὲ πλήρη διαφωνία στὸ θέμα αὐτό, ἂν καὶ οἱ Δυτικοὶ ἀνέμεναν πολὺ περισσότερο κόσμο στὴν προχθεσινὴ συγκέντρωση. Στὴ Γενεύη ἔγινε καὶ ἡ συνάντηση τῶν πέντε σὺν ἕναν μὲ τὸν Ἰρανὸ ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν, γιὰ τὸ θέμα τοῦ πυρηνικοῦ προγράμματος τῆς Τεχεράνης∙ οἱ διαπραγματεύσεις διευκολύνονται, διότι οἱ Δυτικοὶ ἔχουν πεισθεῖ ὅτι τὸ Ἰρὰν δὲν διαθέτει πυρηνικά, ὅπως ὑποστήριζαν συνέχεια καὶ ἑπόμενως τὸ πρόβλημα εἶναι ὁ ἔλεγχος τῶν ἐγκαταστάσεών του, νὰ μὴν παράγει πυρηνικὰ ὅπλα. Φαίνεται ὅτι στὸ θέμα παρουσιάζεται σχετικὴ πρόοδος, μεταξὺ τῶν Ἀμερικῆς, Ρωσίας, Κίνας, Γαλλίας, Βρεττανίας καὶ Γερμανίας, καὶ τῆς Τεχεράνης, ποὺ δείχνει διάθεση γιὰ οὐσιαστικὴ διέξοδο.