Ἰνδίες, σὲ ἀνάπτυξη 8,5%

Σὲ ρυθμοὺς ἀναπτύξεως 8,5% φέτος βαδίδει ἡ ἰνδικὴ οἰκονομία, μετὰ καὶ τὰ πρόσφατα μέτρα γιὰ τὴν προσέλκυση ξένων ἐπενδύσεων∙ ἡ χώρα περνάει στὴν πρώτη θέση παγκοσμίως, μεταξὺ τῶν μεγάλων κρατῶν, καθὼς στὴν Κίνα προβλέπεται ρυθμός, 7,5%. Ὁ Ναρέντρα Μόντι ἔχει δώσει προτεραιότητα στὴν διευκόλυνση τῶν ἐπενδύσεων σὲ ὅλους τοὺς κλάδους, μὲ σημαντικὲς μειώσεις στὴν φορολογία τῶν ἐπιχειρήσεων∙ ἤδη ἔχει τὴν πρωτοπορία στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, χάρις στὴν ἰνδουϊστικὴ γλῶσσα, καθὼς ἡ Μπαγκαλόρε εἶναι ἕνα ἀπ’ τὰ κύρια κέντρα ἐρευνῶν καινοτομίας. Πάντως τὸ Νέο Δελχὶ ἔχει ζητήσει τὴν συμμετοχή του στὴν Εὐρωασιατικὴ Ζώνη Ἐλευθέρων Ἀνταλλαγῶν, Ρωσίας, Καζακστάν, Λευκορωσίας καὶ Ἀρμενίας, ὡς συνδεδεμένου μέλους∙ ἡ ἀποδοχή της εἶναι σημαντικὴ νίκη τῆς Μόσχας, μετὰ τὶς κυρώσεις τῆς Δύσεως ἐναντίον της.