Πολλαπλασιασμὸς τῶν φυγοκέντρων τάσεων

Οἱ φυγόκεντρες τάσεις πολλαπλασιάζονται πλέον στὴν κυβέρνηση καὶ δείχνουν, ὅτι κάθε δύναμη σκέπτεται μόνο τὴν ἐπιβίωσή της, χωρὶς ἑνιαῖο ἔλεγχο καὶ καμμία πειθαρχία∙ εἶναι ἀδιανόητο, ἑνὸς μηνὸς κυβέρνηση, καὶ νὰ παρουσιάζει τόσες συγκρούσεις, στὰ κομματικὰ ὄργανα καὶ μεταξὺ τῶν ὑπουργῶν. Οἱ διαψεύσεις πέφτουν βροχή, ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος κλείνεται στὸ Μαξίμου καὶ ἀποφεύγει τὶς ἐμφανίσεις του, μοιάζοντας μὲ πρωθυπουργὸ ἐν ἀναχωρήσει∙ τὸ χειρότερο εἶναι ἡ πλήρης ἀπομόνωση τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη, παρὰ τὶς ἀγαθὲς ὑπηρεσίες τῆς Ἐπιτροπῆς. Στὸ Γιούρογκουπ ὁ Κουρεμένος θὰ βρεθεῖ πάλι μόνος του, μὲ τὰ σχόλια τοῦ τύπου εἰρωνικὰ μέχρι καυστικὰ ἐναντίον του∙ καλὲς εἶναι οἱ δημόσιες σχέσεις, ἀλλὰ χρειάζεται καὶ λίγη δουλειὰ στὸ γραφεῖο καὶ περισσότερη συνεννόηση μὲ τοὺς ἑταίρους, τοὺς ἔχουμε ἀνάγκη.