Προειδοποιήσεις Εὐρωπαίων

Ἡ κυβέρνηση συμπεριφέρεται σὰν γκρουπούσκουλο τῆς ἀριστερᾶς, μὲ πολλὲς ἰδέες καὶ καθόλου ἔργο∙ ἔτσι μετὰ ἀπὸ σαράντα μέρες ἀκόμη ἑτοιμάζει τὸ πρῶτο νομοσχέδιο, γιὰ τὴν ἀνθρωπιστικὴ κρίση, ποὺ θὰ τὸ ψήφιζε τὴν ἑπομένη τῆς ὀρκωμοσίας της, ἀλλὰ μὲ διατάξεις χειρότερες ἀπ’ τὰ ἰσχύοντα. Ταυτοχρόνως δείχνει ὅτι ἀγνοεῖ τὶς προειδοποιήσεις τῶν Εὐρωπαίων, ὅτι θὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ πιστωτικὸ γεγονός, ἂν δὲν προχωρήσει ἐγκαίρως σὲ μεταρρυθμίσεις, δηλαδὴ νὰ τὶς ψηφίσει ὣς τὴν Δευτέρα, διαφορετικὰ ἡ χώρα βρίσκεται στὴν κόψη τοῦ ξυραφιοῦ∙ οἱ Γερμανοὶ εἶναι σαφεῖς, οἱ ὕβρεις κατὰ ἑταίρων εἶναι ἐκτὸς τῆς εὐρωπαϊκῆς νοοτροπίας∙ τώρα κατάλαβε ὁ Ναπολεοντίσκος, ἂν κατάλαβε, τὸ τί σημαίνει ἡ ἀνάμιξη τῆς ἀριστερίστικης μικροπολιτικῆς μὲ τὶς διεθνεῖς σχέσεις, ὁ Κουρεμένος μᾶλλον ὄχι ἀκόμη. «Δειλοὶ καὶ ἄβουλοι ἀντάμα…», χάνονται στὶς βρώμικες ἐξαρτήσεις τους∙ τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ σωτηρία τῆς Ἑλλάδος, γιατὶ αὐτοὶ εἶναι χαμένοι, ἔτσι κι ἀλλιῶς.