Ἐλλείψεις σὲ νοσοκομεῖα

Οἱ πρῶτες ἐλλείψεις σὲ νοσοκομεῖα παρουσιάσθηκαν ἤδη, ἐνῶ οἱ ἀναπληρωτὲς ἐκπαιδευτικοὶ παραμένουν ἀπλήρωτοι καὶ οἱ συντάξεις βρίσκονται στὸν ἀέρα, καθὼς ἡ κυβέρνηση δεσμεύει ὅλα τὰ ἀποθεματικὰ γιὰ τὴν ἐξόφληση τῶν ὁμολόγων∙ μοναδικὴ σωτηρία πλέον παραμένει ἡ παρέμβαση τῶν Βρυξελλῶν, γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς πλήρους ἀπονεκρώσεως τῆς οἰκονομίας. Οἱ συγκρούσεις μεταξὺ τῶν ὑπουργῶν δὲν κρύβονται, ἐνῶ τὸ Μαξίμου παίρνει ἀποστάσεις ἀπ’ τὴν παροχὴ προνομίων στοὺς Παλαιοπασόκους συντεχνιακούς∙ γνωρίζει ὅτι αὐτοὶ στρέφονται ἐναντίον του, ὅπως τὸ ἀπέδειξαν στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπή. Τὰ προβλήματα τῆς ἀγορᾶς προέχουν, μὲ τὴν ἐξαφάνιση τῆς ρευστότητος, ἐνῶ μόνο ὁ τουρισμὸς δουλεύει, ἀλλὰ οἱ προετοιμασίες του γίνονται μὲ χίλιες δυσκολίες∙ ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως ἐπείγει, γιατὶ ὅσο περισσότερο καθυστερεῖ, τόσο διευρύνεται τὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμα καὶ αὐξάνονται τὰ φορολογικὰ μέτρα γιὰ ἀντιστάθμισμά του. Ἡ κυβέρνηση δείχνει ὅτι ἔχει πλήρη ἄγνοια τῶν πραγματικῶν προβλημάτων, μπερδεμένη στὰ ἐσωτερικά της.