Λοιμικὴ ἔχουν καταντήσει

Ἡ δέσμευση τῶν ἀποθεματικῶν τῶν ταμείων καὶ τῶν νοσοκομείων, ὅπως καὶ τῶν ἀγροτικῶν ἐπιδοτήσεων, γιὰ τὴν ἐξόφληση τῶν δανείων πρὸς τὴν τρόϊκα, ἰσοδυναμεῖ μὲ δήμευση περιουσίας∙ εἶναι κατάφωρα ἀντισυνταγματικὴ καὶ ὁδηγεῖ εὐθέως στὴν ἐξαθλίωση τοὺς ἀσφαλισμένους, τοὺς συνταξιούχους καὶ τοὺς ἀγρότες, ἀλλὰ καὶ στὴν πλήρη διάλυση τῆς νοσοκομειακῆς περιθάλψεως. Καὶ ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ διατυμπανίζει ὁ Ναπολεοντίσκος, ὅτι δὲν ὑπογράφει παράταση τοῦ Μνημονίου, ὅπως καὶ τρίτο Μνημόνιο∙ ἀπόδειξη πολιτικῆς δειλίας καὶ ἀπρονοησίας εἶναι ὅλα, διότι εἶναι παράνομα καὶ θὰ λογοδοτήσουν ὅλοι τους καὶ μάλιστα λίαν συντόμως∙ ἴσως μερικὰ διασωθοῦν, μὲ τὴν παρέμβαση τῶν Εὐρωπαίων, ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὴν διαγραφὴ τῶν χρεῶν τῶν μεγαλοεργολάβων. Λοιμικὴ ἔχουν καταντήσει.