Χειρότερες οἰκονομικὰ χῶρες

Τὸ ἀμερικανικὸ πρακτορεῖο Bloomberg δημοσιεύει τὴν κατάσταση τοῦ δείκτου δυστυχίας, σὲ συνθῆκες ἐργασίας καὶ ζωῆς στὸν κόσμο∙ τὰ κριτήρια φυσικὰ εἶναι σχετικὰ καὶ δὲν ἔχουν ἀρκετὰ ἀντικειμενικότητα, ἀλλὰ ἡ δημοσίευση ἐνισχύει τὴν στάση τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης ἀπέναντι στὶς χῶρες αὐτές. Κατὰ σειρὰ ἔρχονται, μὲ τὴν ἀντίστοιχη βαθμολογία, Βενεζουέλα, 90 μονάδες, Ἀργεντινή, 33, Νότιος Ἀφρική, 29, Οὐκρανία, 27, Ἑλλάς, 23, Ἱσπανία, 21, Ρωσία, 19∙ εἶναι χαρακτηριστικὸ πάντως ὅτι στὸν πίνακα περιλαμβάνονται χῶρες μὲ ὄχι καλὴ διάθεση πρὸς τὴν Ἀμερική, ἐνῶ δὲν ἀναφέρονται ἄλλες μὲ ἀποδεδειγμένως χειρότερες συνθῆκες. Ἡ κατάταξη γιὰ τὴν Ἑλλάδα μᾶλλον θὰ ἐπιδεινωθεῖ μὲ τὴν νέα κυβέρνηση καὶ τὴν παντελῆ ἀπουσία οἰκονομικῆς πολιτικῆς∙ ἡ ὕφεση φέρει πάντοτε καὶ ἐξαθλίωση, ὅπως τὴν ζήσαμε τὴν προηγούμενη πενταετία. Ἐνῶ εἴχαμε περάσει στὴν ἀνάπτυξη, μᾶς ἦρθε ἡ λοιμικὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τρισχειρότερη μᾶλλον ἀπ’ τὴν εἰσβολὴ τῶν Σοσιαλιστῶν τὸ 2009.