Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν γιὰ δεύτερη μέρα ἀνάμικτες τάσεις, ἀλλὰ ἀντιστρόφως ἀπὸ προχθές, μὲ ἄντληση κερδῶν στὴν Σαγκάη καὶ ἐλαφρὰ ἄνοδο στὴν Δύση∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλάχιστα στὰ 1,1167 δολλάρια καὶ στὰ 133,7805 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1207,75, καὶ τὸ πετρέλαιο, 61,18. Οἱ ἐπενδυτὲς βλέπουν ὁμαλοποίηση στὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία, μὲ τὴν ἀνάκαμψη στὴν Ἰρλανδία, Γερμανία καὶ ἄλλες χῶρες, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Ἑλλάδος, γιὰ τὴν πορεία τῆς ὁποίας διατηροῦν πολλὲς ἐπιφυλάξεις, καθὼς δὲν ἔχει ἀκόμη ἀνακοινώσει ἡ κυβέρνηση τὴν οἰκονομική της πολιτικὴ∙ ἡ πυροσβεστικὴ παρέμβαση τῶν Βρυξελλῶν στὶς ἀνεγκλήσεις Ἑλλάδος κατὰ Ἱσπανίας καὶ Πορτογαλίας θεωρεῖται, μὲ τὸ ὕφος της, ἀποδοκιμασία τῶν δηλώσεων τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἀλλὰ καὶ προειδοποίηση γιὰ ἀποφυγὴ παροιμοίων περιστατικῶν στὸ μέλλον. Στὴν Βρεταννία, ἡ τράπεζα Barclays ἀνακοίνωσε μείωση τῆς κερδοφορίας κατὰ 20% πέρυσι, ἐνῶ Ρῶσοι ὀλιγάρχες ἐπιθυμοῦν νὰ ἐξαγοράσουν πετρελαϊκές της ἐγκαταστάσεις στὴν Βόρειο θάλασσα.