Ἄτακτη ὑποχώρηση, ψέμματα

Μὲ ψέμματα καλύπτει τὴν ἄτακτη ὑποχώρησή της στὸ μεταναστευτικὸ ἡ κυβέρνηση, μετὰ τὴν θύελλα τῶν ἀντιδράσεων στὴν Εὐρώπη καὶ στὸ ἐσωτερικό∙ τελικὰ ρίχνουν τὴν εὐθύνη στὸν φουκαρᾶ ὑποστράτηγο ποὺ ὑπέγραψε τὴν ἐγκύκλιο, ἐνῶ εἶχε ἀνακοινωθεῖ δημόσια ἀπ’ τοὺς ὑπουργοὺς Δημοσίας Τάξεως καὶ Μεταναστεύσεως. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς εἶχε καταγγείλει τὴν κυβέρνηση ὅτι, παραδίδει τὶς μεγάλες πόλεις στὴν παρανομία, ἀλλὰ ἀπάντηση ὑβριστική∙ τὸ σχέδιο εἶναι ἡ ἐξαγρίωση τοῦ κόσμου καὶ ἡ στροφή του στὴν ἀκροδεξιά∙ πιστεύουν ὅτι ἔτσι θὰ ἀνακόψουν τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ψηφοφόρων στὴ Νέα Δημοκρατία. Τὰ σχέδιά τους ναυάγησαν, ἐνῶ ἀποκαλύπτεται ἡ προχειρότης καὶ ἡ ἀσυνεννοησία σὲ ὅλα τὰ κρίσιμα θέματα. Παραμένουν ἐρασιτέχνες, ἢ μᾶλλον κάτι χειρότερο.