Ἰσραήλ, ΗΠΑ, διαφορὰ χάους

Σὲ χάος μετατράπηκε ἡ διάσταση μεταξὺ Ἰσραὴλ καὶ Ἡνωμένων Πολιτειῶν, μετὰ τὴν ὁμιλία τοῦ Βενιαμὶν Νετανιάχου στὸ Κογκρέσσο καὶ τὴν ἔκκλησή τους πρὸς τοὺς βουλευτὲς νὰ μὴν ἐγκρίνουν τὴν εἰρηνευτικὴ συμφωνία μὲ τὸ Ἰράν∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα δὲν δέχθηκε συνάντηση μὲ τὸν Ἰσραηλινὸ πρωθυπουργό, γιὰ πρώτη φορὰ Ἀμερικανὸς πρόεδρος στὴν ἱστορία, ἐνῶ ἀπ’ τὸ Κογκρέσσο ἀπουσίαζαν ἐπιδεικτικὰ ἑξῆντα μέλη του καὶ ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς χώρας, καὶ οἱ παρόντες Δημοκρατικοὶ ἀπέφυγαν τὰ χειροκροτήματα. Ὁ Ἰσραηλινὸς πρωθυπουργὸς ἀντιμετωπίζει πλέον πρόσθετα προβλήματα στὴν χώρα του, ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν τὴν ἄλλη ἑβδομάδα, ἐνῶ ἡ κριτικὴ ἐναντίον του ἀπ’ τὴν ἀντιπολίτευση κλιμακώνεται καὶ οἱ δημοσκοπήσεις δὲν εἶναι καθόλου εὐνοϊκές∙ στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὸ Ἰρὰν οἱ Ἀμερικανοὶ ἐμφανίζονται ἀρκετὰ ἀνεκτικοί, διότι οἱ ἐπαναστατικοὶ φρουροί του συμβάλλουν σημαντικὰ στὸν πόλεμο στὸ ἐσωτερικό∙ ἤδη οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις ἄρχισαν ἐκστρατεία γιὰ ἀνακατάληψη τοῦ Τικρίτ.