Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ ἀνάμικτες τάσεις, ἐξ αἰτίας τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος καὶ τῆς καθυστερήσεως στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἀνεπαίσθητα στὰ 1,1131 δολλάρια καὶ 133,0855 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 124,50, καὶ τὸ πετρέλαιο, 60,62. Ἡ ἐπιτάχυνση τῆς ἀναπτύξεως στὶς Ἰνδίες δὲν ἔχει ἀντίκτυπο στὴν Δύση∙ ἡ Τράπεζα τῶν Ἰνδιῶν μείωσε, γιὰ δεύτερη φορὰ σὲ δύο μῆνες, κατὰ 0,25% τὸ βασικὸ ἐπιτόκιο, στὰ 7,5%, μὲ σκοπὸ τὴν αὔξηση τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορά∙ στὸ πετρέλαιο ἀναμένεται κάμψη στὴν τιμή του, διότι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀνακοίνωσαν, ὅτι ἔχουν γεμίσει οἱ ἀποθῆκες τῶν στρατηγικῶν ἀποθεμάτων καὶ θὰ ὑποχρεωθοῦν στὴν πώληση στὴν ἐλεύθερη ἀογρὰ ἑνὸς μεγάλου μέρους τους. στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία ἡ κινεζικὴ πολυεθνικὴ Alibaba ἀνοίγει ἐντὸς τῶν ἡμερῶν μεγάλο κέντρο ἐρευνῶν στὴν Silicon Valey, ἀνταγωνιστικὸ ἐκείνων τῶν Amazon, Microsoft καὶ Google∙ οἱ Κινέζοι εἰσβάλλουν στὸν «ἀπόρθητο» ὀχυρό τους.