Ἀκρότητες προέδρου Βουλῆς

Ἡ πρόεδρος τῆς Βουλῆς ὑπερέβη σὲ ἀκρότητες τὰ ὅρια τῶν συνταγματικῶν της ἁρμοδιοτήτων, κατὰ τὴν πρώτη της συνέντευξη τύπου, καὶ ἐμφανίσθηκε ὡς μόνος ἐκφραστὴς τῆς νομιμότητος τῆς χώρας∙ στὴν πράξη ἔδειξε ὅτι ὑπηρετεῖ τὶς προσωπικές της φιλοδοξίες, καὶ αὐτὸ ἔγινε ἐμφανέστατο σὲ ὅλους. Ἔτσι ἐικαλέσθηκε ἀμφολεγόμενες ἑρμηνεῖες γιὰ τὴν ψήφιση νόμων μὲ λιγώτερους ἀπὸ 150 ψήφους, μὲ τὴν ἀπουσία τῆς ἀκροδεξιᾶς, ψευδῶς, διότι δὲν ὑπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, ὅπως τῆς ἐπισήμανε ἡ Νέα Δημοκρατία∙ σκοπός της εἶναι ἡ καλλιέργεια τῆς πολώσεως, μὲ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἀκροδεξιᾶς, ὡς νέου πόλου ἀντεγκλήσεων, ἐπειδὴ βλέπει τὴν ἀποδυνάμωση τῆς κυβερνήσεως καὶ ραγδαῖες μᾶλλον πολιτικὲς ἐξελίξεις. Τὸ Μέγαρο Μαξίμου ἀποδοκίμασε καθαρὰ τὴν πρόεδρο.