Συμμόρφωση πρὸς Εὐρωζώνη

Στὴν συμμόρφωση πρὸς τοὺς κανόνες τῆς Εὐρωζώνης ὑποχρεώνεται ἡ κυβέρνηση, μετὰ τὶς παρεκβάσεις της στὰ περὶ ἐπαναστάσεως τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν∙ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα εἶχε προειδοποιήσει τὶς ἑλληνικὲς ἐμπορικὲς τράπεζες νὰ μὴν τοποθετήσουν κεφάλαιά τους στὰ βραχυπρόθεσμα κρατικὰ ὁμόλογα, ἀλλὰ αὐτὲς συνεχίζουν τὴν τοποθέτηση, λόγῳ κυβερνητικῶν πιέσεων. Σὲ ἀπάντηση ἡ ΕΚΤ δὲν αὔξησε προχθὲς τὰ ὅρια τῆς συμμετοχῆς τους στὸν Εὐρωπαϊκὸ Ὀργανισμὸ Ρευστότητος, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀπόλυτη ἀσφυξία στὴν ἀγορά μας∙ μέση λύση δὲν ὑπάρχει ἢ προωθεῖ ἡ κυβέρνηση τὴν ἀξιολόγηση καὶ ἀντλεῖ τὴν τελευταία δόση ἢ ὁδηγεῖται ἡ χώρα σὲ πιστωτικὸ γεγονός, διότι οἱ ὑποχρεώσεις της εἶναι δυσβάστακτες πλέον, χωρὶς τὴν δόση, ἀφοῦ μὲ τὴν πολιτικὴ ἀβεβαιότητα ἔχουν καταρρεύσει ἐντελῶς τὰ δημόσια ἔσοδα. Ὁ χρόνος γιὰ τὰ παιχνίδια δημοσίων σχέσεων τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τοῦ Κουρεμένου ἔχει ἐξαντληθεῖ, λαμβάνουν ἀποφάσεις καὶ μάλιστα σύντομα, ἢ ἀκολοθοῦν ἀνεξέλεγκτες καταστάσεις.