Ἰρὰκ καὶ ἰρανικὸς στρατὸς

Τὸν ρόλο τῶν ἐπαναστατικῶν ἰρανικῶν φρουρῶν στὸν πόλεμο τοῦ Ἰρὰκ ἀναγνωρίζουν οἱ Ἀμερικανοί, καθὼς δὲν εἶναι πρόθυμοι οἱ δικοί τους στρατιῶτες νὰ πολεμήσουν καὶ πάλι στὴν μαρτυρικὴ χώρα∙ αὐτὸ προκαλεῖ ἔντονες ἀντιδράσεις στοὺς παλαιοὺς συμμάχους της στὴν Μέση Ἀνατολή, Ἰσραήλ, Σαουδικὴ Ἀραβία, ἐμιρᾶτα, οἱ ὁποῖοι φοβοῦνται τὴν ἀνάδειξη τῆς Τεχεράνης σὲ ρυθμιστικὸ παράγοντα τῆς εὐαίσθητης περιοχῆς. Ἡ Οὐάσιγκτον ὅμως δὲν διαθέτει ἄλλον τρόπο ἀμύνης κατὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν, παρὰ τοὺς Ἰρανοὺς καὶ τοὺς Κουρδούς, ἐνῶ ὑποχρεώνεται σὲ στάση ἀναμονῆς ἀπέναντι στὸ συριακὸ καθεστώς∙ ἡ ἰσορροπία δυνάμεων ἀλλάζει ἄρδην, ἐνῶ καὶ στὴν Μεσόγειο ἡ πλήρης ἀποσταθεροποίηση τῆς Λιβύης ἐνοχλεῖ τοὺς πάντες. Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση δὲν ἔχει καταλάβει ἀκόμη τὶς ἀλλαγὲς αὐτὲς καὶ πελαγοδρομεῖ στὶς ἀτλαντικὲς κερδοσκοπικὲς ἐξαρτήσεις της.