Ὁλοκλήρωση τῆς ἀπομονώσεως

Ἡ ἀπομόνωση τῆς χώρας ὁλοκληρώνεται σχεδὸν στὴν Εὐρωζώνη, καθὼς ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, σὲ κοινὴ συνέντευξη μὲ τοὺς Μαριάνο Ραχόι καὶ Πέδρο Κοέλιο, δήλωσε, ὅτι δὲν ἔχει διαπιστώσει προσπάθειες κατὰ τῆς νέας ἑλληνικῆς κυβερνήσεως ἀπ’ τοὺς πρωθυπουργοὺς τῆς Ἱσπανίας καὶ τῆς Πορτογαλίας∙ ἡ ἀποδοκιμασία τοῦ Ναπολεοντίσκου, στὰ ὅσα δήλωσε στὴν Κεντρική του Ἐπιτροπή, ἔρχεται ἀπ’ τὰ πλέον ἐπίσημα χείλη καὶ αὐτὸ ἐπιδεινώνει τὴν ἀπομόνωση τῆς Ἑλλάδος στὴν Κοινότητα, στὴν πιό κρίσιμη στιγμὴ γιὰ τὴν οἰκονομία μας. Ἡ κυβέρνηση ἔχει χαμηλώσει τοὺς τόνους καὶ ἀπέφυγε τὴν ἀπάντηση στὶς ἐπικρίσεις τῶν Ἰβήρων, ἀλλὰ ὁ ἀπόηχος προκαλεῖ σοβαρὴ ζημία στὴν χώρα∙ ἡ κατανόηση καὶ συνεργασία τῶν ἑταίρων, ὅταν μάλιστα ἀντιμετωπίζουν προβλήματα, εἶναι ἡ καλύτερη μέθοδος γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῆς ὑποστηρίξεως.