Ἐκβιασμοὶ κατὰ Εὐρωπαίων

Σὲ ἐχθροὺς μετατρέπει ὅλους τοὺς Εὐρωπαίους ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν μὲ τοὺς ἐκβιασμούς του, ὅτι, ἂν καταρρεύσει ἡ Ἑλλάδα θὰ πλημμυρίσει μὲ ἑκατομμύρια Τζιχαντιστὲς ἡ Εὐρώπη∙ χαρακτηρίσθηκαν ἀπ’ τοὺς διπλωματικοὺς κύκλους ὡς ὑπονόμευση τῆς εἰρήνης καὶ ἀσφαλείας στὴν ἤπειρο∙ ἀσφαλῶς καὶ γνώριζε ὁ Ναπολεοντίσκος τὸ περιεχόμενό τους, καὶ μάλιστα στὴν Λιθουανία, μετὰ ἀπὸ Συμβούλιο τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Τὸ ὅτι ἡ χώρα μας βρίσκεται ὑπὸ οἰκονομικὴ κατάρρευση εἶναι γνωστὸ διεθνῶς καὶ περισσότερο στοὺς Εὐρωπαίους, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν καλύτερα τὰ οἰκονομικά μας ἀπ’ τὴν κυβέρνησή μας, διότι ἀκόμη δὲν ἔχει ἀσχοληθεῖ κανείς τους μὲ αὐτά, ἀλλὰ εἶναι πλήρως ἐνημερωμένοι καὶ γιὰ τὶς κινήσεις ὑπὲρ τῶν λαθρομεταναστῶν, μὲ τὴν ἀπόλυσή τους ἀπ’ τὰ κέντρα κρατήσεως∙ οἱ ἀνησυχίες ὅμως ἔφθασαν καὶ στὴν Οὐάσιγκτον καὶ τὴν Μόσχα, μὲ τὴν ἐκρηκτικὴ κατάσταση στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Ἀπ’ τὰ μαλλιά τους πιάνονται πλέον.