Νεμτσώφ, σύλληψη ἐνόχων

Στὴ σύλληψη τῶν ἐνόχων τῆς δολοφονίας τοῦ Μπόρις Νέμτσωφ προχώρησαν οἱ ρωσικὲς ἀρχές, ἐνῶ στὸ δικαστήριο τῆς Μόσχας οἱ δύο ὁμολόγησαν ὅτι δολοφόνησαν τὸν ἡγέτη τῆς ρωσικῆς ἀντιπολιτεύσεως∙ πρόκειται γιὰ ἄτομα καταγόμενα ἀπ’ τὴν Ἰνγκουεστία, μὲ συμμετοχὴ στὸ κίνημα τῶν Τσετσένων αὐτονομιστῶν, ἐνῶ ὁ ἕνας ἔχει ὑπηρετήσει στὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν τῆς αὐτόνομης δημοκρατίας. Ἡ πληροφορία ἔγινε δεκτὴ στὸν ἀτλαντικὸ τύπο, μὲ ἄκρα ἐπιφυλακτικότητα, καθὼς εἶχε χαρακτηρίσει ἔνοχο τὸν Βλαδίμητο Ποῦτιν καὶ εἶχε προχωρήσει σὲ πολλὲς κατηγορίες γιὰ τὴν δημοκρατία στὴν Ρωσία∙ ἀποκαλύπτεται ὅτι οἱ Τσετσένοι αὐτονομιστὲς ἔχουν ὀργανώσει τὴν δολοφονία, ὅπως καὶ πολλὲς ἄλλες τρομοκρατικὲς ἐνέργειες στὴν Μόσχα καὶ στὸν Καύκασο, ἐνῶ εἶναι γνωστὲς οἱ ὑπόγειες διασυνδέσεις τους μὲ τοὺς Τζιχαντιστὲς καὶ τὰ ἀκροδεξιὰ κινήματα τῆς Οὐκρανίας, ὅπου πολλοὶ ἔχουν στρατευθεῖ πρόσφατα στὸν ἀγῶνα κατὰ τῶν Ρωσόφωνων αὐτονομιστῶν. Ἐὰν ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ πληροφορίες καταρρέει ἡ ἀντιρωσικὴ ἀμερικανικὴ προπαγάνδα.