Αὐστηρὸς ἔλεγχος τρόϊκας

Στὸν αὐστηρὸ ἔλεγχο ἀπὸ τὴν τρόϊκα, ὅλων τῶν ἑλληνικῶν προτάσεων στὶς Βρυξέλλες καὶ στὴν Ἀθήνα, κατέληξε τὸ Γιούρογκρουπ ἀρχίζοντας ἀπὸ αὔριο∙ ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης καὶ ἡ ἀκριβὴς μέτρηση τῶν δημοσιονομικῶν ἐπιπτώσεων εἶναι τὸ ἀντικείμενο τοῦ ἐλέγχου, ὅπως γινόταν καὶ πρίν. Ἡ κυβέρνηση παραδόθηκε ἄνευ ὅρων, ἐνῶ εἶναι ὑποχρεωμένη γιὰ τὴν ψήφιση ὅλων τῶν μέτρων, πρὸ τῆς ἐγκρίσεως τῆς δόσεως ἀπ’ τὸ Γιούρογκουπ καὶ τῆς συμμετοχῆς μας στὸ πρόγραμμα ρευστότητος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης καὶ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ὀργανισμοῦ Ρευστότητος∙ ἐὰν ὅλα προχωρήσουν καλά, τότε ἴσως τὴν ἄλλη ἑβδομάδα ἀρχίσει ἡ ἐκταμίευση γιὰ τὴν πληρωμὴ τῶν ὁμολόγων. Φυσικά, ἀπομένει ἠ πολιτικὴ πλευρά, διότι ἡ τρόϊκα ἐγκαθίσταται πάλιν στὰ ὑπουργεῖα καὶ ἡ ψήφιση τῶν μέτρων ἀπ’ τὴν Βουλή, καὶ μάλιστα σὲ σύντομο χρόνο, μὲ τὴν διαδικασία τοῦ κατεπείγοντος μᾶλλον, διότι εἶναι ἀσφυκτικὰ τὰ περιθώρια∙ πολὺ δύσκολοι οἱ δύο σκόπελοι.