Τρόϊκα, καθημερινὴ ἐργασία

Τὸν ἔλεγχο τῶν δημοσιονομικῶν τῆς χώρας, ὅπως τὸν γνωρίζουμε τὴν τελευταία πενταετία, ἐπαναρχίζει ἡ τρόϊκα, μὲ τοὺς ἴδους ἀνθρώπους, τὸν ἴδιο τρόπο καὶ τὸ ἴδιο ἀντικείμενο∙ οἱ προεκλογικὲς ἐξαγγελίες τοῦ Ναπολεοντίσκου περνᾶνε πλέον στὴν ἱστορία, ἐνῶ οἱ ἀντιδράσεις στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησαν καὶ τὰ εἰρωνικὰ μέχρι σαρκαστικὰ σχόλια στὸν ξένο τύπο περισσεύουν. Ἡ κυβέρνηση ἐγκατέλειψε καὶ τὴν μάχη τῶν χαρακωμάτων, καθὼς γνωρίζει ὅτι τὰ κρίσιμα θέματα εἶναι δύο∙ πρῶτον, τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ βροῦν οἱ ἐλεγκτές -καὶ ποὺ θὰ ἀποκαλύψουν τὴν τεράστια ἔκταση τοῦ δημοσιονομικοῦ ἐλλείμματος-, καὶ οἱ ἀπαιτήσεις τους γιὰ τὴν ἐπιβολὴ φορολογικῶν μέτρων∙ δεύτερον, τὸ πῶς θὰ τὰ περάσουν αὐτὰ ἀπ’ τὴν Βουλή, μὲ ποιὰ διαδικασία, διότι δὲν προλαβαίνουν μὲ τὴν κανονική, ἀφοῦ σπατάλησαν τὸν χρόνο σὲ ἐπιδείξεις μόδας∙ ἑπομένως ἀπομένει τὸ κατεπεῖγον ἢ οἱ πράξεις νομοθετικοῦ περιεχομένου. Ὁπότε, οἱ ἀντιδράσεις τῶν βουλευτῶν. Ἴδομεν!