Ἐπιφυλακτικοὶ στὴν ἀγορὰ

Μὲ ἄκρα ἐπιφυλακτικότητα ὑποδέχθηκανε στὴν ἀγορά, καὶ περισσότερο στοὺς ἐπιχειρηματικοὺς κύκλους, τὴν συμφωνία τῶν Βρυξελλῶν καὶ τὴν ἐπιστροφὴ τῆς τρόϊκας∙ ὁπωσδήποτε θεωροῦν ἐνθαρρυντικὸ στοιχεῖο τὴν ἀποδέσμευση τῶν 555 ἑκατομμυρίων εὐρὼ ἀπ’ τὸν Εὐρωπαϊκὸ Μηχανισμὸ Σταθερότητος, ἀλλὰ γνωρίζουν, ὅτι αὐτὸ ἐντάσσεται στὴν πολιτική τους γιὰ παροχὴ ρευστότητος μὲ τὸ σταγονόμετρο, διότι καὶ ὡς ποσὸ δὲν διοχετεύεται στὴν ἀγορά, παρὰ προορίζεται γιὰ τὴν πληρωμὴ ὁμολόγων. Ἡ ἀγορὰ παραμένει στεγνὴ ἐντελῶς καὶ δὲν διαφαίνεται ἐλπὶς στὸν ὁρίζοντα, παρὰ μόνο ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως καὶ ἡ ἐκταμίευση τῆς δόσεως, ἀλλὰ αὐτὸ ἀποτελεῖ σκληρὴ πρόκληση πρὸς τὸν Ναπολεοντίσκο, διότι δείχνει ὅτι δὲν πιστεύει πὼς ἔχει τὶς δυνατότητες νὰ τὸ ἀντέξει∙ ἀπουσιάζει ἡ πυγμὴ καὶ ἡ τόλμη στὴν τακτικὴ ἀνατροπῆς τοῦ προγράμματός του. Ἡ Κουμουνδούρου δὲν πρόκειται νὰ τὸ δεχθεῖ καὶ αὐτὸ εἶναι ἐμφανέστατο, ἀπ’ τὶς ἀντιδράσεις βουλευτῶν καὶ στελεχῶν τῶν συνιστωσῶν του.