Εὐρωζώνη, ἐπίδειξη πυγμῆς

Ἡ ἀπόφαση τοῦ Γιούρογκρουπ, γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ τεχνικοῦ ἐλέγχου τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀπ’ τὴν τρόϊκα, θεωρεῖται ὡς ἀπόδειξη τηρήσεως τῆς αὐστηρᾶς δημοσιονομικῆς πειθαρχίας καὶ πυγμῆς τῆς Εὐρωζώνης ἔναντι τῶν παρασπονδούντων ἑταίρων∙ ἡ κυβέρνηση συμφώνησε σὲ ὅλα, ἀφοῦ ἐπὶ ἑνάμισυ μῆνα ἔκανε τὴν δύσκολη, σὰν τὴν μωρὰ παρθένο, καὶ παραδόθηκε ἄνευ ὅρων. Τὰ τεχνικὰ κλιμάκια ἔρχονται σήμερα στὴν Ἀθήνα καὶ ἀρχίζουν τὸν ἔλεγχο τῶν δημοσιονομικῶν μας στοιχείων, ὅπως ἔκαναν τὴν πενταετία, μὲ ταυτόχρονη ἐπιτήρηση ἀπ’ τὶς Βρυξέλλες∙ τὸ καλὸ εἶναι ὅτι ἀποφύγαμε τὴν χρεωκοπία, τὰ ἄσχημα εἶναι πολλά. Πρῶτον, χάσαμε πολύτιμο χρόνο, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ κατρακύλισμα τῆς οἰκονομίας στὴν ὕφεση∙ δεύτερον, ἡ ἀνάκαμψη ἀρχίζει πάλι ἀπ’ τὴν ἀρχή, μὲ ὅλες τὶς δυσκολίες της, ἐνῶ διαχύθηκε ἡ δυσπιστία στὴν ἀγορά∙ τρίτον, διώχθηκαν οἱ ξένες ἐπενδύσεις καὶ αὐτὲς δὲν ξανάρχονται εὔκολα. Τὶς δεσμεύσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου πληρώνει ἡ χώρα.