Πτωτικὲς τάσεις μετοχῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις γιὰ δεύτερη μέρα, παρὰ τὴν ἔναρξη τῆς διοχετεύσεως ρευστότητος στὶς εὐρωπαϊκὲς οἰκονομίες ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο τῆς δωδεκαετίας, 1,0757 δολλάρια καὶ 130,4150 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1161, καὶ τὸ πετρέλαιο, 57,87.
Ἡ διολίσθηση τοῦ ἑνιαίου νομίσματος συνοδεύεται καὶ ἀπὸ μαζικὲς τοποθετήσεις κεφαλαίων στὰ εὐρωπαϊκὰ ὁμόλογα, μὲ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια στὰ βραχυπρόθεσμα μέχρι τριετῆ στὶς Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ὁλλανδία, καὶ πενταετῆ ἐπίσης στὶς Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο∙ οἱ ἀναλυτὲς ὑποστηρίζουν ὅτι αὐτὸ ἀποδεικνύει ὅτι εἶναι τεχνητὴ ἡ ὑποτίμηση τοῦ εὐρὼ καὶ ὅτι γίνεται γιὰ τὴν διεκόλυνση τῶν ἐξαγωγῶν, παρὰ τὶς γερμανικὲς ἀντιρρήσεις. Πάντως καὶ στὰ πολιτικά, στὴν Οὐάσιγκτον ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα συζήτησε τὴν προώθηση τῆς συνεργασίας μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση μὲ τὸν πρόεδρο τοῦ Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ, ἀλλὰ δὲν συμφώνησαν στὴν διεύρυνση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας.