Ρεμίνμπι, ὡς ἀποθεματικὸ

Ἡ καθιέρωση τοῦ ρεμίνμπι ὡς ἀποθεματικοῦ νομίσματος ἀπ’ τὴν Κεντρικὴ Τράπεζα τῆς Κίνας ἔγινε ἀποδεκτὴ εὐρέως ἀπ’ τὶς ἀσιατικὲς καὶ τὶς ἀναδυόμενες χῶρες∙ τὸ κινεζικὸ νόμισμα ἀντικαθιστᾶ σταδιακὰ τὸ δολλάριο, ἐνῶ χρησιμοποιεῖται καὶ στὶς συναλλαγές, ἀκόμη καὶ ἀπὸ δυτικὲς στὴν παράδοση χῶρες, ὅπως Αὐστραλία καὶ Νέα Ζηλανδία. Ἡ ἐπιβράδυνση τοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως στὸ 7% φέτος ἀποβλέπει στὴν ἀποτελεσματικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ νέφους στὶς μεγάλες πόλεις τῆς ἀνατολικῆς ἀκτῆς, διότι οἱ ρυπογόνες βιομηχανίες ὑποχρεώνονται πλέον στὴν ἐγκατάσταση φίλτρων καθαρισμοῦ ἢ στὴν μεταφορά τους στὶς δυτικὲς περιοχές∙ ἤδη ἄρχισαν ὅλες τους νὰ συμμορφώνονται μὲ τὶς ἐγκυκλίους τοῦ νέου ὑπουργοῦ Περιβάλλοντος, μὲ αὐτοκρατορικὲς ἐξουσίες στὸν τομέα του. Στὶς ἐξωτερικὲς σχέσεις ὑπογράφονται τὰ διατάγματα γιὰ τὸ Ταμεῖο Συναλλαγματικῆς Βοηθείας τῶν ΒΡΙΚΣ, τὸ ὁποῖο στὴν πράξη ὑποκαθιστᾶ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο∙ πολλὲς ἄλλες χῶρες ζητοῦν τὴν ἔνταξή τους στὸ ταμεῖο γιὰ εὐνόητους λόγους.