Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, ἔστω καὶ μετρημένες μετὰ ἀπὸ διήμερο καθοδικῆς πορείας∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,0617 δολλάρια καὶ βαδίζει πρὸς τὴν ἰσοτιμία μὲ τὸ ἀμερικανικὸ νόμισμα, καὶ στὰ 129,0550 γιέν, ἐνῶ ἔπεσαν ἐπίσης χρυσός, 1158,75, καὶ πετρέλαιο, 56,86. Οἱ ἐπενδυτὲς στὴν Εὐρώπη ξανοίγονται σταδιακὰ σὲ τοποθετήσεις, ἀλλὰ δείχνουν ὅτι ἀναμένουν τὴν διοχέτευση τῆς ρευστότητος ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα στὶς ἐμπορικὲς καὶ τὴν διάθεσή τους στὶς ἐπιχειρήσεις, πρὶν λάβουν τὶς ἀποφάσεις τους∙ ἡ Οὐκρανία δὲν διαδραματίζει πλέον σοβαρὸ ρόλο, καθὼς οἱ Εὐρωπαῖοι ἐξομαλύνουν τὶς σχέσεις τους μὲ τὴν Ρωσία. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ δέχθηκε τὴν πρόσκληση τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Μόσχα, γιὰ τὴν ἐπέτειο τοῦ τέλους τοῦ πολέμου, ἀλλὰ ὄχι τὴν ἡμέρα τῆς παρελάσεως, παρὰ τὴν ἑπομένη∙ ἡ καγκελάριος δὲν ἤθελε νὰ παραβρίσκεται στὴν ἴδια ἐξέδρα μὲ τὸν Βορειοκορεατὴ τύραννο, καὶ δικαίως διπλωματικῷ δικαίῳ…